top of page

Θεραπεία Ζεύγους
 
"Επιλέγουμε ένας τον άλλον όχι τυχαία. Βρίσκουμε εκείνους που υπάρχουν στο ασυνείδητό μας."
Sigmund Freud (1856-1939), "πατέρας" της ψυχανάλυσης
 
θεραπεία ζεύγους
Hayez (1859) "El Beso"

Το ζευγάρι είναι ένα σύστημα σφιχτά δεμένο μέσω αμοιβαίων συναισθηματικών, σεξουαλικών και κοινωνικών δεσμεύσεων. Καθένας μας έχει "κληρονομήσει" ψυχικά χαρακτηριστικά από την πρώιμη ψυχοσωματική σχέση μητέρας-βρέφους και η ενήλικη επιλογή συντρόφου συνδιαμορφώνεται από τις ασυνείδητες εκείνες ανάγκες για ασφάλεια, οικειότητα και συναισθηματική εγγύτητα στον ενήλικο δεσμό. Εάν η πρώιμη εκείνη σχέση ήταν ασφαλής και αξιόπιστη, τότε αναπαράγεται ως μοτίβο και στις ενήλικες σχέσεις μας. Εάν όχι, τείνουμε να εκλαμβάνουμε τον κόσμο ως ασαφή και αναξιόπιστο αναζητώντας μία επανορθωτική εμπειρία. Η ανάγκη τότε για ασφάλεια, οικειότητα και εγγύτητα μετατρέπεται σε διαρκή πρόκληση και αναλώνεται σε επαναλαμβανόμενα δυσλειτουργικά μοτίβα αναζήτησης ενός εξιδανικευμένου άλλου, που με μητρικού τύπου αγάπη θα μας αποδεχτεί άνευ όρων για αυτό που είμαστε. Συχνά έτσι εθελοτυφλούμε τελικά πάνω στις σχέσεις και τον εαυτό μας αποδίδοντας τις αποτυχίες σε στερεότυπα και σε άλλους μη βοηθητικούς παράγοντες, κρίνοντας είτε ότι το λάθος μας δεν ήταν παρά στην επιλογή προσώπου ή καταφεύγοντας σε ανεπιτυχείς και πλάνους τρόπους αντιμετώπισης της ελλειμματικότητάς μας.

Στην ψυχοθεραπεία ζεύγους εντοπίζονται τέτοια δυσλειτουργικά μοτίβα και οι αμυντικοί σχηματισμοί που υποθάλπουν τη σχέση. Αναγνωρίζονται τα ψυχικά ελλείμματα του κάθε μέλους για συναισθηματική πρόσδεση και συσχετίζονται με τις ασυνείδητες άμυνες στο άγχος που μας προκαλούν μέσα στη σχέση, ενώ υπογραμμίζονται και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ζευγαριού καθώς και η αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται.

Οι θεραπευτικές συνεδρίες είναι διάρκειας 55 λεπτών με συνήθη συχνότητα μία έως δύο φορές την εβδομάδα. Μπορεί να είναι ανοικτού τέλους ή πιο εστιασμένης παρέμβασης βάσει θεραπευτικού αιτήματος. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει διάγνωση σεξουαλικής δυσλειτουργίας διερευνάται η προσθήκη σεξολογικής παρέμβασης ενώ, εάν η δυναμική του ζεύγους είναι πλήρως δυσλειτουργική (π.χ. σε περίπτωση ειλημμένης απόφασης διαζυγίου), προτείνεται ορισμένος αριθμός συνεδριών συμβουλευτικής.
Ειδικά Θέματα Θεραπείας Ζεύγους

 
ΘΖ1
ΘΖ2
απιστία
Veronese (1575) "Infedeltà"
Απιστία. Τα μυστικά ενός Προέδρου.

Τα στοιχεία της προσωπικότητας (ιδιοσυγκρασία, χαρακτήρας, ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και επίπεδο της ψυχικής οργάνωσης), οι αντικειμενότροπες σχέσεις (εσωτερικευμένα ψυχικά μοτίβα του "σχετίζεσθαι" βάσει των πρώιμων σημαντικών σχέσεων της ζωής μας), καθώς και τα τυχόν τραυματικά και ψυχοπαθολογικά στοιχεία είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που διαμορφώνουν ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς τόσο για εκείνες τις σχέσεις που επιλέγονται ως σταθερές (μακρόχρονες, γάμος) όσο και για τις σχέσεις απιστίας προς αυτές.

ΘΖ3
έρωτας
Raphael (1512) "Sistine Madonna"
Φοβάμαι ότι ερωτεύτηκα και ... φοβάμαι.

Από τη Χιονάτη και τη Σταχτοπούτα των παιδικών παραμυθιών μέχρι την πληθώρα των ρομαντικών ταινιών και των ερωτικών τραγουδιών η έννοια του έρωτα διαπερνά οριζόντια τις ζωές μας από τα πρώτα κιόλας σκιρτήματα της προεφηβείας και προβάλλεται ως ιδανικό, χωρίς το οποίο η ζωή μένει ατελής. Πολλοί ωστόσο άνθρωποι είτε σε ερωτική σχέση είτε όχι ζουν με μια διαρκή προσμονή του έρωτα παράλληλα με συνεχή αντίσταση προς αυτόν αισθανόμενοι αδύναμοι να προχωρήσουν ή φοβούμενοι να αφεθούν σε τέτοια συναισθήματα.

bottom of page