top of page
ψυχοθεραπεια αθηνα


Όροι Χρήσης, Πολιτική Απορρήτου και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

 
Όροι χρήσης και Πολιτική cookies | psychotherapies

Νικόλαος Δ. Αλεξανδράκος, Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής

Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος, Σύνταγμα, 106 71  Αθήνα

+30 210 36 48 074 | +30 697 240 51 90 | info@psychotherapies.gr

​Οι χρήστες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" ενθαρρύνονται να διαβάσουν τους κάτωθι όρους χρήσης, πολιτικής απορρήτου και γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων που τον διέπουν και για τους οποίους θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί, εφόσον συνεχίζουν την πλοήγηση σε αυτόν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" είναι η επαγγελματική ιστοσελίδα του κ. Νικολάου Δ. Αλεξανδράκου, Ψυχολόγου-Ψυχοθεραπευτή, δημιουργού και διαχειριστή του εν λόγω δικτυακού τόπου και επιστημονικού υπευθύνου για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο ως άνω αναφερόμενο γραφείο. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr" παρέχονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών του και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την αξιολόγηση, τη διάγνωση ή τη θεραπεία από ειδικό ψυχικής υγείας. Οι επισκέπτες δύνανται επίσης μέσω του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ψυχολόγου κ. Αλεξανδράκου και να πληροφορηθούν τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του είτε μέσω τηλεφώνου ή e-mail είτε συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας (βλ. σχετικά το πεδίο στη σελίδα "Επικοινωνία"). Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση για θέματα ψυχικής υγείας υπό μορφή θεματικών ενοτήτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


H αποστολή της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr" συνεπάγεται αυτομάτως τη γνωστοποίηση των συμπληρούμενων στοιχείων στον επιστημονικό υπεύθυνο του δικτυακού τόπου. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ο χρήστης εισάγει στην ως άνω αναφερόμενη φόρμα καθώς και ως προς την πολιτική απορρήτου και ιδιωτικότητας που αφορά την περιήγηση στον ιστότοπο "psychotherapies.gr", εφαρμόζεται το επικαιροποιημένο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής ΓΚΠΔ, με το οποίο ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" έχει εναρμονιστεί από τις 25 Μαΐου 2018 και για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην ενότητα "Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων".

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" παρέχεται σύμφωνα με Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Βάσει της άδειας αυτής επιτρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή περιεχομένου των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" "χωρίς αλλαγές", με "αναφορά στο δημιουργό" και "για μη εμπορικούς σκοπούς". Οι χρήστες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" δεν επιτρέπεται να καταχωρούν, να αλλάζουν, να διανέμουν, να αναπαράγουν, με οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει προηγούμενη γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων. Χωρίς να αναιρούνται ή να περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν κάποιος πιστεύει ότι κάποιο έργο του αντιγράφεται ή καταχωρείται στο δικτυακό τόπο με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, παρακαλείται να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση με τα κάτωθι:
1. ηλεκτρονική υπογραφή ή γραπτή εξουσιοδότηση του φορέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

2. σύντομη περιγραφή του έργου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία κατά τη γνώμη του έχει παραβιαστεί,

3. το ακριβές σημείο του δικτυακού τόπου στο οποίο υπάρχει η παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

4. στοιχεία επικοινωνίας του,

5. έγγραφη δήλωση, ότι με καλή πίστη θεωρεί την ενέργεια που περιγράφει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή ότι αντίκειται στο νόμο,

6. υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει και ότι είναι ο φορέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος των δικαιωμάτων που παραβιάζονται.
Εάν ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" ειδοποιηθεί, ότι το περιεχόμενο που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα και/ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων και/ή παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή του σχετικού περιεχομένου. 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ


Οι χρήστες αποδέχονται ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που ενδεχομένως αναρτούν στο δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr" παραμένουν σε ιδία αποκλειστική ευθύνη και ότι ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του παρατηρήσεις των χρηστών. Οι χρήστες διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν. Αν υποπέσει στην αντίληψη του διαχειριστή ή ο δικτυακός τόπος ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε αθέμιτη χρήση του δικτυακού τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παρανόμου περιεχομένου, είναι δικαίωμα του διαχειριστή του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr" για:
1. Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου ή παραπέμπει σε κακοποίηση ανηλίκων, ζώων ή παρότρυνση σε αυτά, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

3. Μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του δικτυακού τόπου.

4. Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

5. Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

6. Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

7. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Επιπρόσθετα, οι χρήστες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" δεν επιτρέπεται:

 • να δημοσιοποιούν στο δικτυακό τόπο e-mails, τηλέφωνα και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

 • να απειλούν, υβρίζουν, θίγουν, προσβάλλουν και γενικά να ενοχλούν τους άλλους χρήστες της υπηρεσίας.

 • να κάνουν διαφήμιση ή δυσφήμιση (άλλα web sites, προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες).

 • να προσκαλούν άλλα μέλη του δικτυακού τόπου σε άλλες ιστοσελίδες (sites).

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" θεωρεί ότι παραβιάζεται κάποιος εκ των ως άνω αναφερόμενων όρων, μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@psychotherapies.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του δικτυακού τόπου κατά την χρήση της υπηρεσίας, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Ειδικότερα ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών του ή από αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων ή εξοπλισμού του χρήστη ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων.Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο "psychotherapies.gr" είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και ενημερωμένες τη στιγμή που αναρτώνται αλλά παρέχονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και πληροφόρηση των χρηστών του "psychotherapies.gr" και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την αξιολόγηση, τη διάγνωση ή τη θεραπεία από ειδικό ψυχικής υγείας. Εάν κατά την πλοήγησή του σε κάποιες από τις σελίδες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" ένας χρήστης θεωρήσει το περιεχόμενο αυτών προσβλητικό ή απρεπές ή χυδαίο ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο ενοχλητικό, τότε ο χρήστης αυτός οφείλει να διακόψει την περιήγησή του. Ειδικότερα, παρότι στις σελίδες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" που αναφέρονται σε σεξολογικά ζητήματα χρησιμοποιείται αμιγώς επιστημονική και διεθνώς παραδεδεγμένη ορολογία, ενδέχεται το ίδιο το περιεχόμενο να μην απευθύνεται αδιαφοροποίητα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες χρηστών του διαδικτύου. Σε τέτοια περίπτωση καλείται ο ανήλικος επισκέπτης να διακόψει την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες ή να τη συνεχίσει αδεία κηδεμόνος, εάν έτσι κρίνει ο τελευταίος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουν ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Επίσης, ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνος ή αποδέχεται μέρος αυτών. Ειδικότερα, οι χρήστες που ανακατευθύνονται από συνδέσμους του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" σε δικτυακές ηλεκτρονικές πλατφόρμες διεκπεραίωσης οικονομικών οφειλών προς τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" βάσει συμφωνίας των δύο μερών για λήψη και παροχή αντίστοιχα υπηρεσίας εξ' αποστάσεως online θεραπείας, ήτοι στο "PayPal" για χρέωση τραπεζικών λογαριασμών και/ή πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και/ή υπάρχοντος λογαριασμού "PayPal" καθώς και σε υπηρεσίες "e-banking" των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για χρέωση τραπεζικών λογαριασμών και/ή πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, εμπίπτουν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον λειτουργίας και ασφαλείας, στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου που ορίζουν οι εν λόγω πλατφόρμες, υπηρεσίες και ιδρύματα, αντίστοιχα, για τα οποία ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


Ο χρήστης του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" ευθύνεται απέναντί του για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του της υπηρεσίας του δικτυακού τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και/ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, και ότι τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει ο δικτυακός τόπος, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών. Επίσης ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Για πιο ολοκληρωμένη και σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούνται μικρά αρχεία δεδομένων, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη πλοήγηση, ενώ ο διαχειριστής του ιστότοπου θα είναι σε θέση να πάρει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο (π.χ. πόσοι ήταν οι επισκέπτες, ποιες σελίδες επισκέφτηκαν, πόσο χρόνο αφιέρωσαν σε αυτές, κτλ). Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε στο aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ενώ ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες. Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" στο πλαίσιο εναρμόνισής με τον ΓΚΠΔ, για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά στην ενότητα "Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων", ευθυγραμμίζεται με αυτόν και ως προς τη χρήση των cookies. Συγκεκριμένα στην πρώτη επίσκεψή σας ερωτάστε σε σχετικό banner αν αποδέχεστε τη χρήση cookies. Αποδεχόμενοι τη χρήση cookies συναινείτε στη χρήση cookies που σχετίζονται με την απόδοση (performance), την ανάλυση (analytics), καθώς και το μάρκετινγκ (marketing) του ιστότοπου. Εναλλακτικά μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies ή να επιλέξετε εσείς ποια cookies από τις τρεις αυτές κατηγορίες θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ


Οι ανωτέρω όροι χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες του με ανάρτηση της τροποποίησής σε αυτόν και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr".

Cookies
ΓΚΠΔ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" εναρμονίζεται από τις 25 Μαΐου 2018 με το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ως ακολούθως.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΓΚΠΔ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ περί προστασίας φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαβάστε εδώ τον κανονισμό από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ο ΓΚΠΔ σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τους Ευρωπαϊκούς νόμους για την ιδιωτικότητα των δεδομένων, να προστατέψει και να ενισχύσει το απόρρητο των δεδομένων των πολιτών της Ε.Ε. και να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί και οι εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές ιδιωτικότητας και απορρήτου. Για αναλυτικές πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018 reform of EU data protection rules.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, ΤΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται, χαρακτηρίζει ένα φυσικό πρόσωπο όπως είναι το όνομα και το επάγγελμά, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ερωτική ζωή και τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Μερικά από αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα με ιδία συγκατάθεση ή όταν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει. Επεξεργασία δεδομένων θεωρείται κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η οργάνωση, η αποθήκευση, η χρήση, και η διαγραφή τους.

 

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ "psychotherapies.gr", ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται αυτοβούλως και εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" να γνωστοποιήσει προς αυτόν αφορούν στα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας (βλ. σχετικά το πεδίο στη σελίδα "Επικοινωνία"), το οποίο περιλαμβάνει e-mail επικοινωνίας (υποχρεωτικό πεδίο), όνομα (προαιρετικό πεδίο), τηλέφωνο επικοινωνίας (προαιρετικό πεδίο), καθώς και ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου (προαιρετικό πεδίο). Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης "info@psychotherapies.gr" και αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης της φιλοξενούσας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη διακριτή επωνυμία "Google" με σκοπό την επικοινωνία του επιστημονικού υπευθύνου με τον εν λόγω χρήστη για την προσωπική ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα προαιρετικά στοιχεία (π.χ. τηλέφωνο) είναι στη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερόμενου να τα συμπληρώσει, εφόσον προτιμά αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους πέραν του διαχειριστή του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr".

Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο καταχωρούνται εξ' αρχής.

Πέραν όμως των στοιχείων αυτών, υπάρχουν και στοιχεία που δεν σας ταυτοποιούν ως πρόσωπο, όπως τα παραπάνω, αλλά συλλέγονται αυτόματα μέσω της περιήγησης στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" και αφορούν:

α) στη Διεύθυνση του Διαδικτυακού Πρωτοκόλου (internet protocol address, περισσότερο γνωστή ως IP), η οποία ουσιαστικά ταυτοποιεί ηλεκτρονικά τον κάθε επισκέπτη του ιστότοπου "psychotherapies.gr" βάσει της σύνδεσης που πραγματοποιεί μέσω του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού του. Η IP χρησιμοποιείται εν συνεχεία από εφαρμογές, όπως η "google-my business", η "google-analytics" και η "visitor-analytics", ώστε ο διαχειριστής του δικτυακού ιστότοπου "psychotherapies.gr" να λαμβάνει ανατροφοδότηση για στοιχεία, όπως τον αριθμό των επισκεπτών σε δεδομένες περιόδους, τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών αυτών, το χρόνο που αφιέρωσαν στον ιστότοπο κατά την περιήγησή τους, τις σελίδες που επισκέφτηκαν, το είδος της συσκευής που χρησιμοποίησαν για την επίσκεψή τους και άλλες συναφείς πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" να αξιολογήσει τη δουλειά του και να δρομολογήσει τη βέλτιστη δυνατή πρακτική σε επίπεδο διαμόρφωσης του ιστότοπου "psychotherapies.gr", ώστε να αναταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις των επισκεπτών του, έτσι όπως αυτές ερμηνεύονται βάσει των αναφερόμενων αυτών στοιχείων.

β) σε μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, γνωστά ως "cookies". Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Λεπτομερή αναφορά των cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή μέσω της περιήγησής σας στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" μπορείτε να λάβετε κάνοντας 'κλικ' στην ένδειξη "Secure" στη γραμμή διευθύνσεων και επιλέγοντας "Cookies". Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies αλλά και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο aboutcookies.org.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης οικονομικών οφειλών μέσω των παρεχόμενων διαδικτυακών επιλογών (PayPal, e-banking Τραπεζών) γίνεται ανακατεύθυνση των χρηστών στις ηλεκτρονικές σελίδες των υπηρεσιών αυτών και κανένα προσωπικό και/ή ευαίσθητο δεδομένο που ζητείται από αυτές τις υπηρεσίες δεν καταχωρείται στο δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr".

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ "psychotherapies.gr" ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)

​​

Ενημέρωση (Άρθρο 12 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει ή σκοπεύετε να καταχωρήσετε στον δικτυακό ιστότοπο "psychotherapies.gr" σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, και με απλή και σαφή διατύπωση. Εάν η παρούσα ενότητα δεν σας καλύπτει, ενθαρρύνεστε να απευθύνετε αίτημα προς τον διαχειριστή στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr αναφέροντας τις ελλείψεις στην ενημέρωση και τις διευκρινίσεις που χρειάζεστε.

Πληροφόρηση (Άρθρα 13, 14 ΓΚΠΔ): Ο διαχειριστής του ιστότοπου "psychotherapies.gr" παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του, τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που καταχωρείτε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, την πρόθεση να διαβιβάζονται, τους αποδέκτες τους και τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς και σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, ανάκληση συγκατάθεσης, διόρθωση ή διαγραφή, αντίταξη στην επεξεργασία, φορητότητα των δεδομένων, όπως και του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Πρόσβαση (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Ως χρήστης του "psychotherapies.gr" έχετε δικαίωμα επιβεβαίωσης επεξεργασίας ή μη των δεδομένων που καταχωρείτε καθώς και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της φιλοξενούσας υπηρεσίας σχεδιασμού ιστοσελίδων του "psychotherapies.gr" (με τη διακριτή επωνυμία "Wix"), θα λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει στον ιστότοπο μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" προς την ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία (Wix).

Διόρθωση (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τον διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και/ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Η διόρθωση λαμβάνει χώρα εντός 48 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr.

​​Διαγραφή (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας με αίτημα προς τη διεύθυνση info@psychotherapies.gr. Σύμφωνα με τη φιλοξενούσα υπηρεσία σχεδιασμού ιστοσελίδων υπό τη διακριτή επωνυμία "Wix", θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει εντός 48 ωρών από την υποβολή του αιτήματος από μέρους του διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" προς την ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία (Wix).

Περιορισμός (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε χωρίς την υποχρέωση παροχής εξήγησης από μέρους σας να ζητήσετε την προσωρινή ή μόνιμη παύση επεξεργασίας των δεδομένων σας στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" χωρίς αυτά να διαγραφούν με σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr. Ο περιορισμός επεξεργασίας παύει κατόπιν άρσης της εντολής από μέρους σας.

Γνωστοποίηση (Άρθρο 19 ΓΚΠΔ): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του ιστότοπου "psychotherapies.gr" οφείλει να ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Φορητότητα (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε καταχωρήσει στον ιστότοπο "psychotherapies.gr", σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr".

Εναντίωση (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr.

Αντίταξη (Άρθρο 22 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Απευθύνετε το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ "psychotherapies.gr"

Σε σύμπνοια με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (άρθρα 32, 33, και 34 περί ασφάλειας) ο ιστότοπος "psychotherapies.gr" πλαισιώνει την περιήγησή σας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Εφαρμόζει το "Secure Sockets Layer" (γνωστό ως SSL - το πράσινο κλειστό λουκέτο στην αρχή της γραμμής διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας), το οποίο καθιστά τη σύνδεση μεταξύ του φυλλομετρητή σας και του ιστότοπου ασφαλή ώστε να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο "Hyper Text Transfer Protocol Secure" (μπορείτε να το δείτε ως https μετά την ένδειξη "Secure" στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας), το οποίο κωδικοποποιεί και πιστοποιεί ως προς την αυθεντικότητα τα δεδομένα σας κατά την επικοινωνία σας με τον ιστότοπο, ώστε αυτά να είναι ασφαλή απέναντι σε απόπειρα υποκλοπής. 

Είναι πιθανόν αυτά τα επίπεδα ασφαλείας να μην εφαρμόζονται και συνεπώς να μην εντοπίζονται οι σχετικές ενδείξεις τους, αν χρησιμοποιείτε εκδόσεις φυλλομετρητών που δεν τα υποστηρίζουν.

Αυτές αφορούν σε σταθερούς υπολογιστές στους φυλλομετρητές:

 • Google Chrome παλαιότερων της έκδοσης 6

 • Internet Explorer παλαιότερων της έκδοσης 7

 • Firefox παλαιότερων της έκδοσης 2.0

 • Safari παλαιότερων της έκδοσης 2.1

 • Internet Explorer ανεξαρτήτως έκδοσης στα Windows XP

 

και σε κινητές συσκευές στους φυλλομετρητές:

 • Safari έκδοσης iOS παλαιότερης της 4.0

 • Android έκδοσης παλαιότερης της 3.0 (Honeycomb)

 • Windows Phone Browsers έκδοσης παλαιότερης της 7

Παρόλα αυτά ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" οφείλει να γνωρίζει ότι καμία μέθοδος μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο

και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής ακριβώς λόγω εγγενών περιορισμών του διαδικτύου. 

Κάθε οργανισμός ή εταιρεία που κατέχει προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώσει την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων (DPA) εάν προκύψει κίνδυνος παραβίασης και, εάν η διαρροή ενέχει υψηλό κίνδυνο, να ενημερώσει προσωπικά και τον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρχές προστασίας δεδομένων σε κάθε χώρα της Ε.Ε. που εποπτεύουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων (άρθρο 31, ΓΚΠΔ). Στην Ελλάδα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@drp.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 6475600.​

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΚΠΔ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ "psychotherapies.gr"

Πιθανόν η περιγραφόμενη εδώ πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και τρόπου συμμόρφωσης με το πλαίσιο του ΓΚΠΔ να χρειάζεται περιστασιακά διόρθωση ή επικαιροποίηση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι χρήστες του ιστότοπου "psychotherapies.gr" θα ενημερώνεστε για τυχόν ύπαρξη τέτοιων αλλαγών. Επιπλέον, ενθαρρύνεστε να ενημερωθείτε για τα λοιπά άρθρα του ΓΚΠΔ, που δεν αναφέρονται εδώ για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου ως προς τα σημαντικά για τα δικαιώματά σας άρθρα του. Τα λοιπά άρθρα του ΓΚΠΔ αναφέρονται σε γενικές διατάξεις (άρθρα 1 ως 4), σε αρχές (άρθρα 5 ως11), σε περιορισμούς (άρθρο 23), στην εκτίμηση αντικτύπου (άρθρα 35 και 36), σε κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίησης (άρθρα 40 ως 43), σε διατάξεις για μεταβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες και/ή οργανισμούς (άρθρα 44 ως 50), στις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές (51 ως 59), στη συνεργασία και τη συνεκτικότητα (άρθρα 60 ως 67), στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρα 68 ως 76), σε προσφυγές, ευθύνες και κυρώσεις (άρθρα 77 ως 84), σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρα 85 ως 91), σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις (άρθρα 92 και 93) και στις τελικές διατάξεις (άρθρα 94 ως 99). Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΚΠΔ είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΚΠΔ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ "psychotherapies.gr"

Υπεύθυνος για την εφαρμοζόμενη πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (άρθρα 37, 38, και 39) στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" καθώς και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και συλλήβδην διαχειριστής του εν λόγω ιστότοπου (άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, και 30) είναι ο κ. Νικόλαος Δ. Αλεξανδράκος, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, Ζαλοκώστα 8, Σύνταγμα, 10671 Αθήνα. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση και/ή παράπονο σχετικά με την εφαρμοζόμενη πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΓΚΠΔ για τον δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr", απευθύνετε αίτημα προς τον διαχειριστή του ιστότοπου, κ. Αλεξανδράκο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psychotherapies.gr

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ "psychotherapies.gr"

bottom of page