top of page
 
Επικοινωνία και άλλες Πληροφορίες
Πολιτική Απορρήτου και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

ψυχολογοσ αθηνα

Νικόλαος Δ. Αλεξανδράκος

Ψυχολόγος Ψυχοθεραπευτής

Ζαλοκώστα 8

Σύνταγμα

106 71  Αθήνα


+30 210 36 48 074 

+30 697 240 51 90 

info@psychotherapies.gr

Ο δικτυακός τόπος "psychotherapies.gr" εναρμονίζεται από τις 25 Μαΐου 2018 με το πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ως ακολούθως.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΓΚΠΔ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αντικαθιστά την οδηγία 95/46/ΕΚ περί προστασίας φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 για όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαβάστε εδώ τον κανονισμό από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ο ΓΚΠΔ σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τους Ευρωπαϊκούς νόμους για την ιδιωτικότητα των δεδομένων, να προστατέψει και να ενισχύσει το απόρρητο των δεδομένων των πολιτών της Ε.Ε. και να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί και οι εταιρείες εφαρμόζουν πολιτικές ιδιωτικότητας και απορρήτου. Για αναλυτικές πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2018 reform of EU data protection rules.

ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ, ΤΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται, χαρακτηρίζει ένα φυσικό πρόσωπο όπως είναι το όνομα και το επάγγελμά, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ερωτική ζωή και τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Μερικά από αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, για παράδειγμα με ιδία συγκατάθεση ή όταν η εθνική νομοθεσία το επιτρέπει. Επεξεργασία δεδομένων θεωρείται κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η οργάνωση, η αποθήκευση, η χρήση, και η διαγραφή τους.

 

 

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ "psychotherapies.gr", ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται αυτοβούλως και εφόσον το επιθυμεί ο χρήστης του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" να γνωστοποιήσει προς αυτόν αφορούν:

α) στα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας (βλ. σχετικά το πεδίο στη σελίδα "επικοινωνήστε μαζί μου"), το οποίο περιλαμβάνει e-mail επικοινωνίας (υποχρεωτικό πεδίο), όνομα (προαιρετικό πεδίο), τηλέφωνο επικοινωνίας (προαιρετικό πεδίο), καθώς και ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου (προαιρετικό πεδίο). Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης "info@psychotherapies.gr" και αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης της φιλοξενούσας υπηρεσίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη διακριτή επωνυμία "Google" με σκοπό την επικοινωνία του επιστημονικού υπευθύνου με τον εν λόγω χρήστη για την προσωπική ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Τα προαιρετικά στοιχεία (π.χ. τηλέφωνο) είναι στη διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερόμενου να τα συμπληρώσει, εφόσον προτιμά αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.

β) στα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (βλ. σχετικά στην αρχική σελίδα την ενότητα "εγγραφή στο newsletter"), τα οποία είναι όνομα (προαιρετικό πεδίο) και e-mail επικοινωνίας (υποχρεωτικό πεδίο). Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται στο διαχειριστή του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" και αποθηκεύονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης της φιλοξενούσας υπηρεσίας σχεδιασμού ιστοσελίδων υπό τη διακριτή επωνυμία "Wix" με σκοπό την ηλεκτρονική αποστολή περιοδικών ενημερωτικών αναρτήσεων (newsletter) στους εγγεγραμμένους αποδέκτες της εν λόγω υπηρεσίας. Η αποστολή των περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων γίνεται μέσω της εφαρμογής "Wix ShoutΟuts", μίας υπηρεσίας e-mail marketing ενσωματωμένης στην εταιρεία σχεδιασμού ιστοσελίδων "Wix" που φιλοξενεί τον ιστότοπο "psychotherapies.gr". Όλα τα ηλεκτρονικά περιοδικά μηνύματα που αποστέλλονται φέρουν στο υποσέλιδο την επιλογή "Unsubscribe" παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα παύσης της λήψης τους από τον παραλήπτη που επιθυμεί τη διακοπή τους.

Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα δεν θα κοινοποιηθεί σε τρίτους πέραν του διαχειριστή του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr".

Κανένα από τα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν για τον οποίο καταχωρούνται εξ' αρχής.

Πέραν όμως των στοιχείων αυτών, υπάρχουν και στοιχεία που δεν σας ταυτοποιούν ως πρόσωπο, όπως τα παραπάνω, αλλά συλλέγονται αυτόματα μέσω της περιήγησης στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" και αφορούν:

α) στη Διεύθυνση του Διαδικτυακού Πρωτοκόλου (internet protocol address, περισσότερο γνωστή ως IP), η οποία ουσιαστικά ταυτοποιεί ηλεκτρονικά τον κάθε επισκέπτη του ιστότοπου "psychotherapies.gr" βάσει της σύνδεσης που πραγματοποιεί μέσω του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού του. Η IP χρησιμοποιείται εν συνεχεία από εφαρμογές, όπως η "google-my business", η "google-analytics" και η "visitor-analytics", ώστε ο διαχειριστής του δικτυακού ιστότοπου "psychotherapies.gr" να λαμβάνει ανατροφοδότηση για στοιχεία, όπως τον αριθμό των επισκεπτών σε δεδομένες περιόδους, τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών αυτών, το χρόνο που αφιέρωσαν στον ιστότοπο κατά την περιήγησή τους, τις σελίδες που επισκέφτηκαν, το είδος της συσκευής που χρησιμοποίησαν για την επίσκεψή τους και άλλες συναφείς πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" να αξιολογήσει τη δουλειά του και να δρομολογήσει τη βέλτιστη δυνατή πρακτική σε επίπεδο διαμόρφωσης του ιστότοπου "psychotherapies.gr", ώστε να αναταποκρίνεται πληρέστερα στις απαιτήσεις των επισκεπτών του, έτσι όπως αυτές ερμηνεύονται βάσει των αναφερόμενων αυτών στοιχείων.

β) σε μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, γνωστά ως "cookies". Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Λεπτομερή αναφορά των cookies που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή μέσω της περιήγησής σας στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" μπορείτε να λάβετε κάνοντας 'κλικ' στην ένδειξη "Secure" στη γραμμή διευθύνσεων και επιλέγοντας "Cookies". Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies αλλά και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο aboutcookies.org.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης οικονομικών οφειλών μέσω των παρεχόμενων διαδικτυακών επιλογών (PayPal, e-banking Τραπεζών) γίνεται ανακατεύθυνση των χρηστών στις ηλεκτρονικές σελίδες των υπηρεσιών αυτών και κανένα προσωπικό και/ή ευαίσθητο δεδομένο που ζητείται από αυτές τις υπηρεσίες δεν καταχωρείται στο δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr".

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ "psychotherapies.gr" ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)

Ενημέρωση (Άρθρο 12 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει ή σκοπεύετε να καταχωρήσετε στον δικτυακό ιστότοπο "psychotherapies.gr" σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, και με απλή και σαφή διατύπωση. Εάν η παρούσα ενότητα δεν σας καλύπτει, ενθαρρύνεστε να απευθύνετε αίτημα προς τον διαχειριστή στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr αναφέροντας τις ελλείψεις στην ενημέρωση και τις διευκρινίσεις που χρειάζεστε.

Πληροφόρηση (Άρθρα 13, 14 ΓΚΠΔ): Ο διαχειριστής του ιστότοπου "psychotherapies.gr" παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του, τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων που καταχωρείτε, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, την πρόθεση να διαβιβάζονται, τους αποδέκτες τους και τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται, την ύπαρξη ή μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς και σχετικά με την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, ανάκληση συγκατάθεσης, διόρθωση ή διαγραφή, αντίταξη στην επεξεργασία, φορητότητα των δεδομένων, όπως και του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Πρόσβαση (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Ως χρήστης του "psychotherapies.gr" έχετε δικαίωμα επιβεβαίωσης επεξεργασίας ή μη των δεδομένων που καταχωρείτε καθώς και δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά. Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της φιλοξενούσας υπηρεσίας σχεδιασμού ιστοσελίδων του "psychotherapies.gr" (με τη διακριτή επωνυμία "Wix"), θα λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει στον ιστότοπο μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" προς την ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία (Wix).

Διόρθωση (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τον διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και/ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Η διόρθωση λαμβάνει χώρα εντός 48 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr.

Διαγραφή (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας με αίτημα προς τη διεύθυνση info@psychotherapies.gr. Σύμφωνα με τη φιλοξενούσα υπηρεσία σχεδιασμού ιστοσελίδων υπό τη διακριτή επωνυμία "Wix", θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει εντός 48 ωρών από την υποβολή του αιτήματος από μέρους του διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr" προς την ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία (Wix).

Περιορισμός (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε χωρίς την υποχρέωση παροχής εξήγησης από μέρους σας να ζητήσετε την προσωρινή ή μόνιμη παύση επεξεργασίας των δεδομένων σας στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" χωρίς αυτά να διαγραφούν με σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr. Ο περιορισμός επεξεργασίας παύει κατόπιν άρσης της εντολής από μέρους σας.

Γνωστοποίηση (Άρθρο 19 ΓΚΠΔ): Ο υπεύθυνος επεξεργασίας του ιστότοπου "psychotherapies.gr" οφείλει να ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Φορητότητα (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε καταχωρήσει στον ιστότοπο "psychotherapies.gr", σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον διαχειριστή του ιστότοπου "psychotherapies.gr".

Εναντίωση (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ): Δικαιούστε να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr.

Αντίταξη (Άρθρο 22 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε σε απόφαση που λαμβάνεται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Απευθύνετε το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@psychotherapies.gr.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ "psychotherapies.gr"

Σε σύμπνοια με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (άρθρα 32, 33, και 34 περί ασφάλειας) ο ιστότοπος "psychotherapies.gr" πλαισιώνει την περιήγησή σας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Εφαρμόζει το "Secure Sockets Layer" (γνωστό ως SSL - το πράσινο κλειστό λουκέτο στην αρχή της γραμμής διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας), το οποίο καθιστά τη σύνδεση μεταξύ του φυλλομετρητή σας και του ιστότοπου ασφαλή ώστε να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο "Hyper Text Transfer Protocol Secure" (μπορείτε να το δείτε ως https μετά την ένδειξη "Secure" στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή σας), το οποίο κωδικοποποιεί και πιστοποιεί ως προς την αυθεντικότητα τα δεδομένα σας κατά την επικοινωνία σας με τον ιστότοπο, ώστε αυτά να είναι ασφαλή απέναντι σε απόπειρα υποκλοπής. 

Είναι πιθανόν αυτά τα επίπεδα ασφαλείας να μην εφαρμόζονται και συνεπώς να μην εντοπίζονται οι σχετικές ενδείξεις τους, αν χρησιμοποιείτε εκδόσεις φυλλομετρητών που δεν τα υποστηρίζουν.

Αυτές αφορούν σε σταθερούς υπολογιστές στους φυλλομετρητές:

  • Google Chrome παλαιότερων της έκδοσης 6

  • Internet Explorer παλαιότερων της έκδοσης 7

  • Firefox παλαιότερων της έκδοσης 2.0

  • Safari παλαιότερων της έκδοσης 2.1

  • Internet Explorer ανεξαρτήτως έκδοσης στα Windows XP

 

και σε κινητές συσκευές στους φυλλομετρητές:

  • Safari έκδοσης iOS παλαιότερης της 4.0

  • Android έκδοσης παλαιότερης της 3.0 (Honeycomb)

  • Windows Phone Browsers έκδοσης παλαιότερης της 7

Παρόλα αυτά ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου "psychotherapies.gr" οφείλει να γνωρίζει ότι καμία μέθοδος μετάδοσης δεδομένων στο διαδίκτυο

και καμία μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής ακριβώς λόγω εγγενών περιορισμών του διαδικτύου. 

Κάθε οργανισμός ή εταιρεία που κατέχει προσωπικά δεδομένα πρέπει να ενημερώσει την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων (DPA) εάν προκύψει κίνδυνος παραβίασης και, εάν η διαρροή ενέχει υψηλό κίνδυνο, να ενημερώσει προσωπικά και τον ενδιαφερόμενο. Υπάρχουν αρχές προστασίας δεδομένων σε κάθε χώρα της Ε.Ε. που εποπτεύουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων (άρθρο 31, ΓΚΠΔ). Στην Ελλάδα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@drp.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 6475600.​

ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΚΠΔ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ "psychotherapies.gr"

Πιθανόν η περιγραφόμενη εδώ πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και τρόπου συμμόρφωσης με το πλαίσιο του ΓΚΠΔ να χρειάζεται περιστασιακά διόρθωση ή επικαιροποίηση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι χρήστες του ιστότοπου "psychotherapies.gr" θα ενημερώνεστε για τυχόν ύπαρξη τέτοιων αλλαγών. Επιπλέον, ενθαρρύνεστε να ενημερωθείτε για τα λοιπά άρθρα του ΓΚΠΔ, που δεν αναφέρονται εδώ για λόγους οικονομίας χώρου και χρόνου ως προς τα σημαντικά για τα δικαιώματά σας άρθρα του. Τα λοιπά άρθρα του ΓΚΠΔ αναφέρονται σε γενικές διατάξεις (άρθρα 1 ως 4), σε αρχές (άρθρα 5 ως11), σε περιορισμούς (άρθρο 23), στην εκτίμηση αντικτύπου (άρθρα 35 και 36), σε κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίησης (άρθρα 40 ως 43), σε διατάξεις για μεταβίβαση των δεδομένων σε τρίτες χώρες και/ή οργανισμούς (άρθρα 44 ως 50), στις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές (51 ως 59), στη συνεργασία και τη συνεκτικότητα (άρθρα 60 ως 67), στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρα 68 ως 76), σε προσφυγές, ευθύνες και κυρώσεις (άρθρα 77 ως 84), σε ειδικές περιπτώσεις (άρθρα 85 ως 91), σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις (άρθρα 92 και 93) και στις τελικές διατάξεις (άρθρα 94 ως 99). Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΚΠΔ είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΚΠΔ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ "psychotherapies.gr"

Υπεύθυνος για την εφαρμοζόμενη πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (άρθρα 37, 38, και 39) στον ιστότοπο "psychotherapies.gr" καθώς και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και συλλήβδην διαχειριστής του εν λόγω ιστότοπου (άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, και 30) είναι ο κ. Νικόλαος Δ. Αλεξανδράκος, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, Ζαλοκώστα 8, Σύνταγμα, 10671 Αθήνα. Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση και/ή παράπονο σχετικά με την εφαρμοζόμενη πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΓΚΠΔ για τον δικτυακό τόπο "psychotherapies.gr", απευθύνετε αίτημα προς τον διαχειριστή του ιστότοπου, κ. Αλεξανδράκο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psychotherapies.gr

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ "psychotherapies.gr"

 

Κλείστε Ραντεβού

bottom of page